Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-13/21

Nika d.d., Brežice

Nerevidirano polletno poročilo 2021

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Nika d. d., Krivec 75, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:


Nadzorni svet se je seznanil z nerevidiranimi izidi poslovanja za obdobje januar–junij 2021.

Poslovni rezultat močno presega celoletni gospodarski načrt za leto 2021. Nika d. d. je z naskokom najbolj donosna družba po donosnosti na kapital na Ljubljanski borzi.

Datum: 25.08.2021