Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-656/03

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje uspešno zaključuje poslovno leto 2003 in ambiciozno vstopa v leto 2004

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na svoji redni 11. seji dne 19.12.2003 obravnaval in potrdil poslovni načrt družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2004. Pred sprejemom poslovnega načrta pa je ocenil poslovanje Skupine Gorenje v letu 2003 kot uspešno, saj bo letni načrt za leto 2003 dosežen v vseh ključnih kategorijah.

 

 
Nadzorni svet in Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 19. 12. 2003

Pripeti dokumenti: Objava GN 2004