Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-626/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 27.9.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  147 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 7.291,20 EUR, kar predstavlja 0,0082% vseh delnic in  0,0082%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 28.9.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  1.355 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 55.208,00 EUR, kar predstavlja 0,0755% vseh delnic in  0,0755%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.330.536 lotov delnic EQNX kar predstavlja 74,1713% vseh delnic in 74,1713% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 29.09.2022