Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-632/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 29.9.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  190 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 9.476,00 EUR, kar predstavlja 0,0106% vseh delnic in  0,0106%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 30.9.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  150 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 7.414,00 EUR, kar predstavlja 0,0084% vseh delnic in  0,0084%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.330.196 lotov delnic EQNX kar predstavlja 74,1523% vseh delnic in 74,1523% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 03.10.2022