Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-642/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 6.10.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  20 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 996,00 EUR, kar predstavlja 0,0011% vseh delnic in  0,0011%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 7.10.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  360 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 15.456,00 EUR, kar predstavlja 0,0200% vseh delnic in  0,0200%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.329.458 lotov delnic EQNX kar predstavlja 74,1112% vseh delnic in 74,1112% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 10.10.2022