Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-665/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 20.10.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  120 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 5.952,00 EUR, kar predstavlja 0,0067% vseh delnic in  0,0067%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 21.10.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  767 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 31.448,00 EUR, kar predstavlja 0,0428% vseh delnic in  0,0428%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.326.921 lotov delnic EQNX kar predstavlja 73,9698% vseh delnic in 73,9698% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 24.10.2022