Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-728/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 14.11.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  77 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 3.824,00 EUR, kar predstavlja 0,0043% vseh delnic in  0,0043%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 15.11.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  180 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 9.000,00 EUR, kar predstavlja 0,0100% vseh delnic in  0,0100%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 16.11.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  101 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 5.010,00 EUR, kar predstavlja 0,0056% vseh delnic in  0,0056%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.324.169 lotov delnic EQNX kar predstavlja 73,8164% vseh delnic in 73,8164% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 17.11.2022