Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 29.12.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  1.100 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 48.580,00 EUR, kar predstavlja 0,0613% vseh delnic in  0,0613%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 30.12.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila 332 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 16.475,20 EUR, kar predstavlja 0,0185% vseh delnic in  0,0185%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.310.297 lotov delnic EQNX kar predstavlja 73,0431% vseh delnic in 73,0431% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 03.01.2023