Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-28/23

Equinox d.d.

Obvestilo o sklepih 4. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. objavlja sklepe, sprejete na 4. redni skupščini delničarjev družbe, ki je potekala v četrtek, 12.01.2023, ob 17.00 uri v prostorih Tehnoleva na naslovu Vošnjakova 5, 1000 Ljubljana.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 1.668.323, katerih delež glasovalnih pravic je znašal 93,00% glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi:

Vsi predlagani sklepi so bili sprejeti. 

Potek same skupščine, sprejeti sklepi in vse ostale informacije, so predstavljene v priloženem notarskem zapisniku skupščine.

Skupščina družbe Equinox Nepremičnine d.d. je z izglasovanimi sklepi prvič v svoji zgodovini potrdila izplačilo dividende v skupnem znesku 2.565.232,67 EUR, oz 1,43 EUR na delnico. Prav tako je skupščina prvič v zgodovini družbe potrdila odkup lastnih delnic. Z obema sklepoma želi družba del dobička vrniti svojim delničarjem, ter s tem izkazati dobro finančno kondicijo družbe in zaupanje v samo družbo. Skupščine se je udeležilo rekordno število delničarjev, kar potrjuje veliko prepoznavnost in pravo smer nadaljnjega razvoja družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 13.01.2023