Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-57/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 30.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  490 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 21.165,00 EUR, kar predstavlja 0,0273% vseh delnic in  0,0273%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 31.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  140 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 7.140,00 EUR, kar predstavlja 0,0078% vseh delnic in  0,0078%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 1.2.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  200 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 8.770,00 EUR, kar predstavlja 0,0111% vseh delnic in  0,0111%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.300.321 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,4870% vseh delnic in 72,5872% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 02.02.2023