Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-71/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 10.2.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  95 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.600,00 EUR, kar predstavlja 0,0053% vseh delnic in  0,0053%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.299.827 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,4594% vseh delnic in 72,5596% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 13.02.2023