Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-132/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 6.3.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  124 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 5.976,80 EUR, kar predstavlja 0,0069% vseh delnic in  0,0069%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 7.3.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  220 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 9.046,00 EUR, kar predstavlja 0,0123% vseh delnic in  0,0123%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 8.3.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  90 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.356,00 EUR, kar predstavlja 0,0050% vseh delnic in  0,0050%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.297.232 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,3148% vseh delnic in 72,4148% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 09.03.2023