Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-158/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 20.3.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  125 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 6.050,00 EUR, kar predstavlja 0,0070% vseh delnic in  0,0070%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 21.3.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  224 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 10.896,00 EUR, kar predstavlja 0,0125% vseh delnic in  0,0125%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 22.3.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  95 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.583,00 EUR, kar predstavlja 0,0053% vseh delnic in  0,0053%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.296.208 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,2577% vseh delnic in 72,3697% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 23.03.2023