Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-257/23

Equinox d.d.

Poročilo o poslovanju družbe Equinox nepremičnine d.d. v obdobju januar – marec 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Equinox nepremičnine d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana, objavlja poročilo o poslovanju družbe Equinox nepremičnine d.d. v obdobju januar - marec 2023.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

 

Izvršni direktor
Matej Rigelnik

Datum: 21.04.2023
Pripeti dokumenti:  Predstavitev rezultatov Q1 2023