Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-319/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 11.5.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 11 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 530,20 EUR, kar predstavlja 0,0006% vseh delnic in  0,0006%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 12.5.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 7 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 341,60 EUR, kar predstavlja 0,0004% vseh delnic in  0,0004%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.290.697 lotov delnic EQNX kar predstavlja 71,9505% vseh delnic in 72,0936% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 15.05.2023