Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-401/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 8.6.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 50 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 2.450,00 EUR, kar predstavlja 0,0028% vseh delnic in  0,0028%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 9.6.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 105 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 5.061,00 EUR, kar predstavlja 0,0059% vseh delnic in  0,0059%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.289.999 lotov delnic EQNX kar predstavlja 71,9116% vseh delnic in 72,0868% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 12.06.2023