Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-411/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 12.6.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  70 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 2.800,00 EUR, kar predstavlja 0,0039% vseh delnic in  0,0039%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 13.6.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  100 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.820,00 EUR, kar predstavlja 0,0056% vseh delnic in 0,0056%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 14.6.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 50 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 2.420,00 EUR, kar predstavlja 0,0028% vseh delnic in  0,0028%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.289.779 lotov delnic EQNX kar predstavlja 71,8993% vseh delnic in 72,0822% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

 

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev in z njimi povezanih oseb

Dne 12.6.2023 je Jernej Jagarinec, povezana oseba z družbo Equinox Nepremičnine d.d. kupila 25 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 1.000,00 EUR, kar predstavlja 0,0014% vseh delnic in 0,0014% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Jernej Jagarinec v lasti 202 lota delnic EQNX kar predstavlja 0,0113% vseh delnic in 0,0113% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 12.6.2023 je Primož Jagarinec, povezana oseba z družbo Equinox Nepremičnine d.d. kupila 30 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 1.200,00 EUR, kar predstavlja 0,0017% vseh delnic in 0,0017% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Primož Jagarinec v lasti 830 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,0463% vseh delnic in 0,0463% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 12.6.2023 je Matej Vitežnik, povezana oseba z družbo Equinox Nepremičnine d.d. kupila 15 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 600,00 EUR, kar predstavlja 0,0008% vseh delnic in 0,0008% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Matej Vitežnik v lasti 340 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,01895% vseh delnic in 0,01895% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 15.06.2023