Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-505/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 28.7.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 180 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 7.200,00 EUR, kar predstavlja 0,0100% vseh delnic in  0,0100%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.285.405 lotov delnic EQNX kar predstavlja 71,6556% vseh delnic in 71,8432% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 31.07.2023