Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-528/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 16.8.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  100 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.840,00 EUR, kar predstavlja 0,0056% vseh delnic in  0,0056%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.285.308 lotov delnic EQNX kar predstavlja 71,6500% vseh delnic in 71,8376% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 17.08.2023