Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-533/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 21.8.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  50 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 2.460,00 EUR, kar predstavlja 0,0028% vseh delnic in  0,0028%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 22.8.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 80 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 3.952,00 EUR, kar predstavlja 0,0045% vseh delnic in  0,0045%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 23.8.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  50 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 2.470,00 EUR, kar predstavlja 0,0028% vseh delnic in  0,0028%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.284.881 lotov delnic EQNX kar predstavlja 71,6262% vseh delnic in 71,8295% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 24.08.2023