Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-542/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 25.8.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 100 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.920,00 EUR, kar predstavlja 0,0056% vseh delnic in  0,0056%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.284.781 lotov delnic EQNX kar predstavlja 71,6207% vseh delnic in 71,8240% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 28.08.2023