Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-671/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 20.10.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 80 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.000,00 EUR, kar predstavlja 0,0045% vseh delnic in  0,0045%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 21.10.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 90 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.500,00 EUR, kar predstavlja 0,0050% vseh delnic in  0,0050%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 22.10.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 184 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 8.375,00 EUR, kar predstavlja 0,0103% vseh delnic in  0,0103%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.278.227 lotov delnic EQNX kar predstavlja 71,2553% vseh delnic in 71,4623% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 23.11.2023