Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-726/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 04.12.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 10 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 500,00 EUR, kar predstavlja 0,0006% vseh delnic in 0,0006% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Dne 05.12.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 90 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.410,00 EUR, kar predstavlja 0,0050% vseh delnic in 0,0050% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Dne 06.12.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 65 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 3.185,00 EUR, kar predstavlja 0,0036% vseh delnic in 0,0036% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.277.550 lotov delnic EQNX kar predstavlja 71,2176% vseh delnic in 71,4245% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

Datum: 07.12.2023