Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-67/24

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 01.02.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 50 delnic EQNX v skupni vrednosti 2.600,00 EUR, kar predstavlja 0,0028% vseh delnic in 0,0028% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.276.189 delnic EQNX kar predstavlja 71,1417% vseh delnic in 71,3752% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

 

Datum: 05.02.2024