Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-24/24

INTEREUROPA, d.d., Koper

Objava revidiranega letnega poročila za leto 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. je na svoji seji dne 25. aprila 2024 potrdil revidirano Letno poročilo skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.net najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 25.04.2024