Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
QAR-3/04

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje vstopa v leto 2004 z dobrim poslovanjem v prvem trimesečju. Skrb vzbujajo izjemni pritiski na rast cen strateških materialov.

Objava podatkov o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2004

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja podatke o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2004

V prvih treh mesecih leta 2004 je Skupina Gorenje ustvarila 47,6 mlrd SIT konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje, kar je za 7,1% več kot v enakem obdobju leta 2003 (44,4 mlrd SIT) in predstavlja 23,7% načrtovanih čistih prihodkov za leto 2004. Poslovni izid iz rednega delovanja je znašal 1,1 mlrd SIT in je 44,6% večji kot v enakem lanskem opazovanem obdobju ter predstavlja 18,2% letnega plana 2004. Čisti poslovni izid Skupine Gorenje je v opazovanem obdobju znašal 867 mio SIT, kar je za 12,3% več kot v enakem obdobju leta 2003 (772 mio SIT) in predstavlja 16,3% letnega načrtovanega čistega poslovnega izida.

Krovna družba Gorenje, d.d., je v obdobju januar - marec 2004 ustvarila 34,5 mlrd SIT čistih prihodkov od prodaje, kar je za 14,2% več kot v enakem obdobju leta 2003 (30,2 mlrd SIT) in predstavlja 25,6% načrtovanih čistih prihodkov za leto 2004. Poslovni izid iz rednega delovanja je znašal 1,0 mlrd SIT in je 35,4% večji kot v enakem lanskem opazovanem obdobju ter predstavlja 19,1% letnega plana 2004.Čisti poslovni izid družbe je v opazovanem obdobju znašal 942 mio SIT, kar je za 16,3% več kot v enakem obdobju leta 2003 (810 mio SIT) in predstavlja 18,6% letnega načrtovanega čistega poslovnega izida.

Za evropske trge je tudi v letu 2004 značilna nizka raven gospodarskih aktivnosti, nizka stopnja zaupanja potrošnikov ter znižana mednarodna konkurenčnost zaradi šibkega dolarja glede na EUR. Zaradi vstopa Slovenije v Evropsko Unijo so se s 1.5.2004 zaradi ukinitve prosto-carinskih sporazumov poslabšali pogoji poslovanja Skupine Gorenje na trgu Bosne in Hercegovine, Makedonije in Hrvaške, poleg tega pa se glede na napovedi pričakuje tudi predčasen vstop v sistem ERM2 ter fiksiranje tečaja EUR/SIT, kar bo ustvarilo dodatne stroškovne pritiske na Skupino Gorenje.

Poleg navedenih negativnih dejavnikov poslovnega okolja, ki jih je Skupina Gorenje pri pripravi gospodarskega načrta za leto 2004 predvidela in za odpravo njihovih učinkov zasnovala ustrezne sklope poslovnih ukrepov, pa sta se v začetku leta 2004 pojavila dva nenačrtovana neugodna poslovna dejavnika: zahteve sindikatov po rasti plač, višji od načrtovane, ter nenačrtovani izjemni cenovni pritiski na rast cen strateških materialov in surovin, predvsem jeklene pločevine, drugih jeklenih izdelkov ter neželeznih kovin.

Če se bodo navedeni stroškovni pritiski v drugi polovici leta 2004 nadaljevali, Uprava ocenjuje, da bi skupni negativni učinek nenačrtovanih negativnih dejavnikov, zlasti rasti cen strateških surovin in materialov, v letu 2004 lahko dosegel obseg tudi do tretjine načrtovane čistega poslovnega izida leta 2004.

Uprava bo tudi vnaprej izvajala poslovne aktivnosti, s katerimi bo omenjene nenačrtovane negativne učinke v letu 2004 in prihodnjih letih poskušala zmanjšati ter v čim večji meri zagotoviti izpolnjevanje načrtovanih poslovnih ciljev za leto 2004.

 

 
Uprava, Gorenje, d.d.

 

Datum: 6. 5. 2004

Pripeti dokumenti: Poročilo jan-mar 2004