Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-135/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Srečanje vodstev družb Luka Koper, d.d. in Intereurope, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Vodstvi delniških družb Intereurope in Luke Koper sta se 14. februarja 2006 srečali v razširjeni sestavi. To je bila priložnost za pregled razvojnih načrtov obeh družb ter izmenjavo pogledov o bodočem sodelovanju.
Govora je bilo predvsem o konkretnih možnostih nastopa na skupnih tržiščih ter usklajeni promociji transportne poti preko Kopra predvsem na Daljnem Vzhodu še zlasti na Kitajskem.
Dogovorjeno je bilo, da bo posebna strokovna skupina iz obeh družb sodelovala pri oblikovanju predlogov za konkretne skupne projekte. Upravi družb, pa se bosta poslej redno sestajali z namenom usklajevanja medsebojnega poslovnega sodelovanja in izvajanja skupnih projektov.
Robert Časar, predsednik uprave Luke Koper, d.d. je po današnjem srečanju povedal: »Največji slovenski logistični partner Luke Koper je prav Intereuropa, hkrati smo tudi kapitalsko povezani. Zato je smotrno, da se upravi družb usklajujeta tako pri operativnih zadevah, kot tudi strateških projektih. Danes smo se strinjali, da bi bila obojestransko koristna vzpostavitev skupnega terminala na enem od perspektivnih tržišč.«
Mag. Andrej Lovšin, predsednik uprave Intereurope Koper, d.d. prav tako meni, da je sodelovanje med družbama nujno in dodaja:« Prepričan sem, da sta družbi že presegli nekdanja razhajanja. V partnerskem odnosu nameravamo naše sodelovanje še razširiti in ga nadgraditi - morda s skupnim predstavništvom v tujini, ki bi lahko preraslo v skupno podjetje.«
Sporočilo je objavljeno tudi na spletnih straneh Luke Koper, d.d. www.luka-kp.si.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 15. 2. 2006