Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-139/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Dne 10.02.2006 je član nadzornega sveta g. Marko Valentinčič na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom v skupni vrednosti 333.626,00 SIT pridobil 50 delnic LUKE KOPER, d.d.. Po sklenjenem poslu ima v lasti 100 delnic LKPG, kar predstavlja 0,0007% lastniški delež.

Informacija, ki jo vsebuje objava, je objavljena tudi na spletni strani Luke Koper, d.d. (www.luka-kp.si) od 15.02.2006 dalje.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 15. 2. 2006