Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-252/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, nas je dne 09.03.2006 obvestila, da je dne 23.02.2006 od Mestne občine Koper odplačno pridobila 461.538 delnic družbe Luka Koper, d.d., z oznako LKPG, kar predstavlja 3,2967 % osnovnega kapitala družbe.
Po sklenjenem poslu ima SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d. v lasti 1.557.857 delnic LKPG, kar predstavlja 11,13% lastniški delež.
Informacija, ki jo vsebuje objava, je objavljena tudi na spletni strani Luke Koper, d.d. (www.luka-kp.si) od 09.03.2006 dalje.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 9. 3. 2006