Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-395/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

V Luki Koper prvo četrtletje uspešno

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Vse od začetka letošnjega leta Luka Koper uspešno posluje in trend rasti prometa je opazen skozi vse prvo četrtletje. V mesecu marcu smo v Luki pretovorili 1,400.000 ton blaga, kar je največji mesečni rezultat v vsej zgodovini našega pristanišča. Še posebej pa je razveseljivo to, da je bil rekord dosežen v glavnem z najbolj kakovostnimi tovori - kontejnerji, avtomobili in žitaricami. Očitno je torej, da je bilo poslovno vodenje družbe Luka Koper, d.d. usmerjeno na pravo pot.

Luka Koper dejansko postaja ključna logistična točka za blagovne tokove srednjeevropskega prostora, kot je to začrtano v viziji in predvideno v strategiji družbe Luka Koper, d.d. Za uspešno izvrševanje tega svojega poslanstva pa mora Luka imeti ustrezne zmogljivosti, da lahko kupcem zagotavlja storitev, kot jo potrebujejo in želijo. Z naraščanjem prometa v zadnjem desetletju so rasle tudi potrebe - tako glede tehnične opreme, kot tudi potrebe po skladiščnih površinah in prostorih.

Pri nekaterih vrstah tovorov je že opazna zasičenost skladiščnih zmogljivosti. Pri generalnih tovorih pa se pozna tudi to, da je Luka prepustila del obale Mestu Koper, skupaj z objekti, ki stojijo ob tej obali. Gradnja novega skladišča za generalne tovore je bila načrtovana že pred leti, v letošnjem letu pa bo ta projekt realiziran.

Večnamensko skladišče št. 53 za generalne tovore bo zgrajeno na južnem delu Pomola II (nasproti skladišča št. 50). To bo zaprto večnamensko skladišče, namenjeno skladiščenju tako kosovnega kot tudi sipkega materiala v rinfuzi. V njem je predvideno skladiščenje celulozne pulpe, zvitkov jeklene pločevine, paketov pločevine, soje, ipd.
Objekt bo imel dimenzije 180x60m, njem pa bodo tri enake skladiščne enote (ladje) dimenzij 60 x 60 m. Kvadratura ene ladje je torej 3.600m2 , skupna površina skladišča pa znaša 10.800 m2. Zasnova temelji na modulu 60,00x60,00m brez vmesnih stebrov, kar bo omogočalo neovirano manipulacijo v skladišču. Minimalna svetla višina v prostoru bo znašala 7,50m. Dovoljena dopustna talna obremenitev v skladišču bo 80 KN/m2.

Projektno dokumentacijo za novo skladišče bo pripravilo gradbeno podjetje Primorje Ajdovščina in na podlagi te gradbene dokumentacije bo Luka Koper izpeljala postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja. Primorje bo tudi izvajalec gradnje, saj je v postopku izbire izvajalca najbolj ugodni ponudnik. Generalni direktor gradbenega podjetja Primorje Ajdovščina Dušan Černigoj ter predsednik uprave družbe Luka Koper, d.d. Robert Časar sta danes podpisala pogodbo za ta projekt. Po tej pogodbi bodo gradbena dela končana do letošnjega 5. oktobra.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 5. 4. 2006