Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-767/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Luka Koper uspešna v Izraelu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Predsednik uprave Luke Koper Robert Časar ter član uprave Aldo Babič in njuni sodelavci so na nedavnem obisku Izraelu imeli zelo uspešne pogovore z izraelskimi partnerji. Plod teh pogovorov je tudi podpis dveh pomembnih dogovorov z izraelskima družbama Agrexco in Arava. Omenjeni družbi sta vodilni izvoznici izraelskih kmetijskih pridelkov, predvsem sadja in zelenjave. Ker želita učvrstiti svoj položaj na različnih evropskih tržiščih, potrebujeta ustrezno pristanišče in distribucijsko središče na severnem Jadranu. Med tukajšnjimi pristanišči so se odločili za Luko Koper, ker so ugotovili, da terminal za sadje v Luki Koper zagotavlja najboljše možnosti ter široko paleto logističnih in drugih sorodnih storitev za to vrsto blaga.

Izrael ima kmetijstvo izredno razvito. V zimski sezoni v velike količine zelenjave izvažajo v EU, Rusijo, ZDA in še v mnoge druge države. Po kvaliteti so njihovi pridelki zdaleč najboljši. Količine rastejo iz leta v leto, krepi se delež izvoza v nove članice EU. V minuli sezoni so v primerjavi s prejšnjo izraelski izvozniki povečali pretovor sadja in zelenjave v Luki Koper. Luški terminal za sadje prav zato načrtuje nove investicije v infrastrukturo, potrebne za povečan pretovor in skladiščenje hitro pokvarljivega blaga.

Družba Agrexco oskrbuje zahodnoevropsko tržišče predvsem prek Marseilla, za širitev prodaje zlasti v srednjo in vzhodno Evropo pa so izbrali Koper. Da temu dajejo velik pomen izkazuje tudi to, da bodo v kratkem imenovali svojega predstavnika v Kopru. Dobro sodelovanje vseh udeležencev v logistični verigi preko Luke Koper je zanjo ena od pomembnih prednosti, ki omogočajo nadaljnjo rast pretovora v Kopru. Družba Arava pa je druga največja izraelska izvoznica povrtnin. Ves njen dosedanji izvoz preko Kopra je bil namenjen na Nizozemsko, sicer pa veliko izvažajo tudi v Rusijo.

Med obiskom v Izraelu so potekali tudi pogovori s predstavniki dveh pomembnih ladjarskih družb, ZIM in MSC. V minuli sezoni je Luka pridobil še drugo direktno linijo iz Izraela, poleg ZIM-a sedaj sem vozi tudi MSC. Dva tedenska prihoda v Luko Koper pa sta pomembno okrepila njeno vlogo pri distribuciji izraelskega blaga in možnosti za pridobivanje novih tovorov.

Sporočilo bo od 5.6. 2006 objavljeno tudi na spletni strani www.luka-kp.si

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 5. 6. 2006