Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-784/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

12. redna seja Nadzornega sveta Luka Koper

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Na 12. redni seji 6. junija se je Nadzorni svet delniške družbe Luka Koper seznanil s rezultati poslovanja, s pripravami družbe na uvedbo evra, z intenzivnimi tržnimi aktivnostmi in v sled tega potrdil zamenjavo funkcij v upravi družbe.

Luka Koper, d.d., je v obdobju januar-maj 2006 poslovala uspešno. Obseg ladijskega pretovora je presegel 6 milijonov ton, kar je 12% več od ciljev iz poslovnega načrta in 15% več kot v enakem obdobju 2005.

Nadzorni svet se je podrobno seznanil s potekom priprav na prevzem evra v Luki Koper, d.d. ter skupaj z gradivom za 12. skupščino družbe potrdil predlog sklepov vezanih na uvedbo kosovnih delnic ob prevzemu evra.

Nadzorni svet se je prav tako seznanil z aktivnostmi uprave za nakup 80% deleža v Luki Dunav Pančevo, a v zvezi s tem ni sprejel nobenega sklepa.

Na podlagi soglasnega predloga uprave pa je Nadzorni svet sprejel sklep o odpoklicu s funkcije namestnika predsednika uprave mag. Marjana Babiča z dne 6.6. in na to mesto imenoval dosedanjega člana uprave Alda Babiča. Z istim dnem je bil mag. Marjan Babič imenovan za člana uprave. Uprava se je za ta korak odločila zaradi pomena področij, ki jih člana uprave pokrivata in krepitvijo vloge tržne funkcije predvsem na mednarodnih trgih.

Sporočilo bo od danes, 7.6. 2006, objavljeno tudi na spletni strani Luke Koper www.luka-kp.si

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 7. 6. 2006