Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-999/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

V prvem polletju večji ladijski pretovor predvsem
z rastjo kakovostnih tovorov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

V prvem polletju letošnjega leta smo privezali 1111 ladij, kar je za 114 več kot v istem obdobju lanskega leta. Iz ladij smo razložili in na ladje naložili skupaj 7.282.632 ton blaga oziroma za 13 odstotkov več kot v prvem polletju 2005. Iz strukture ladijskega pretovora je razvidno, da uspešno uresničujemo strateško usmeritev k izboljševanju strukture pretovora v korist blagovnih skupin z večjo dodano vrednostjo. Največjo stopnjo rasti je dosegel pretovor avtomobilov, ki je bil v primerjavi s prvim poletjem 2005 za 28 odstotkov večji, pretovor kontejnerjev za 22 odstotkov večji in pretovor žit za 190 odstotkov večji kot v prvih šestih mesecih leta 2005.

Sporočilo bo od 18. julija 2006 dalje objavljeno na spletni strani Luke Koper, d.d. www.luka-kp.si.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 18. 7. 2006