Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1018/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

13. redna seja Nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Koper, 22. julij; Na današnji 13. redni seji se je nadzorni svet delniške družbe Luka Koper seznanil z nerevidiranim poročilom o poslovanju družbe v obdobju januar - junij 2006, z informacijo o uspešni oceni neodvisnih presojevalcev za evropsko poslovno odličnost ter o včerajšnjem, za Luko Koper pomembnem sklepu Vlade Republike Slovenije.
Pozitivni trendi poslovanja se nadaljujejo tudi v letu 2006. V prvem polletju letošnjega leta smo dosegli 7,28 milijona ton skupnega pretovora oz. 13% več kot v enakem obdobju 2005. Še pomembnejše je dejstvo, da uspešno uresničujemo strateško usmeritev k izboljševanju strukture pretovora v korist blagovnim skupinam z večjo dodano vrednostjo. Pretovor avtomobilov je tako skoraj 28% večji, pretovor kontejnerjev za 22% večji in pretovor žit za 190% večji kot v prvem polletju 2005. V prvem polletju 2006 smo realizirali 11,87 milijarde SIT poslovnih prihodkov. To je 22% več kot v enakem obdobju 2006 in 7% več od načrtovanega. Presegli bomo tudi druge cilje iz poslovnega načrta in pričakujemo vsaj enako uspešno poslovanje tudi v drugi polovici letošnjega leta.
Po osvojenem priznanju za poslovno odličnost v Sloveniji leta 2002 in evropskem priznanju v letu 2005, smo letos dosegli nov veliki mejnik. Po obisku neodvisni evropskih presojevalcev v juniju se je Luka Koper, d.d. uvrstila med finaliste, ki se potegujejo za evropsko nagrado za poslovno odličnost, kar je najprestižnejša lovorika v Evropi. Tako smo tudi uradno v družbi z najboljšimi, najbolje organiziranimi in najbolj učinkovitimi evropskimi podjetji, ki izkazujejo močno voditeljstvo in dosegajo odlične rezultate.
Nadzorni svet se je seznanil z informacijo, da je vlada RS včeraj sprejela sklep o poročilu Medresorske delovne skupine za celovito obravnavo razvoja koprskega pristanišča in njegovega vplivnega območja, po katerem lahko uprava delniške družbe Luka Koper prične vse postopke za načrtovane razvojne aktivnosti.

Sporočilo bo objavljeno tudni na spletni strani družbe Luka Koper, d.d., www.luka-kp.si.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 21. 7. 2006