Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAC-5/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava povzetka polletnega poročila za polletje 2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja povzetek polletnega poročila za leto 2006

Objava povzetka nerevidiranega polletnega poročila 2006

Družbe, vključene v konsolidacijo

Luka Koper INPO, d.o.o.
Luka Koper Pristan, d.o.o.
Adria Tow, d.o.o.
Luka Kopar Beograd, d.o.o.

Vpogled v polletno poročilo

Celotno polletno poročilo je na vpogled na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, vsak delavnik od 31.7.2006 dalje med 8. in 16. uro.
Povzetek polletnega poročila je objavljen tudi na spletni strani Luke Koper d.d. www.luka-kp.si od 28.7.2006 dalje.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 28. 7. 2006

Pripeti dokumenti: Povzetek nerevidiranega polletnega poročila