Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1063/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Dne 02.08.2006 je članica nadzornega sveta ga. Tatjana Jazbec na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom v skupni vrednosti 11.900.000,00 SIT odsvojila 1.400 delnic LUKE KOPER, d.d.. Po sklenjenem poslu ima v lasti še 35 delnic LKPG, kar predstavlja 0,0003% lastniški delež.

Informacija je objavljena tudi na spletni strani Luke Koper, d.d. (www.luka-kp.si) od 03.08.2006 dalje.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 3. 8. 2006