Feast search
Keywords

Period

Issuer




Advanced search
 
PSI-1269/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o kvalificiranem deležu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d. d., Ljubljana nas je v skladu s 77. členom Zakona o prevzemih obvestila, da je bila na dan 11. 8. 2006 lastnica delnic družbe Luka Koper, d.d. kot sledi:

Kapitalska družba d.d., 696.579 delnic, kar predstavlja 9,7560% vseh navadnih delnic
KS-PPS, 10.114 delnic, kar predstavlja 0,1416% vseh navadnih delnic
KVPS, 5.150 delnic, kar predstavlja 0,0721% vseh navadnih delnic
PPS, 18.725 delnic, kar predstavlja 0,2622% vseh navadnih delnic
SODPZ, 4.215 delnic, kar predstavlja 0,0590% vseh navadnih delnic

Skupaj je bila Kapitalska družba PIZ d. d., Ljubljana 11. 8. 2006 lastnica 734.783 delnic, kar predstavlja 10,2911% vseh navadnih delnic z glasovalno pravico.
V celotni izdaji delnic, od katerih je 49% prednostnih delnic, predstavlja lastništvo Kapitalske družbe PIZ d. d., 5,2484%.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 31. 8. 2006