Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1363/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o kvalificiranem deležu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Slovenska odškodninska družba, d.d. nas je v skladu s 77. členom Zakona o prevzemih obvestila, da je bila na dan 11. 8. 2006 lastnica delnic družbe Luka Koper, d.d. kot sledi:
- 1.557.857 rednih delnic, kar predstavlja 11,13% osnovnega kapitala izdajatelja oz. 21,82% glasovalnih pravic rednih delnic izdajatelja.

Informacija bo od danes, 7.9. 2006 objavljena tudi na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 7. 9. 2006