Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1467/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o kvalificiranem deležu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

V skladu s 77. členom Zakona o prevzemih nas je Ministrstvo za promet 12.9. 2006 obvestilo, da ima Republika Slovenija v delniški družbi Luka Koper 51% lastninski delež (49% prednostnih participativnih delnic, 2% navadnih delnic).

Informacija bo od 12.9. 2006 objavljena tudi na spletni strani družbe www.luka-kp.si

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 12. 9. 2006