Feast search
Keywords

Period

Issuer




Advanced search
 
PSI-1512/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Odkup poslovnega deleža v družbi Adriafin d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Koper, 15. september - Delniška družba Luka Koper d.d., je s soglasjem nadzornega sveta družbe od delniške družbe Intereuropa d.d. odkupila del poslovnega deleža v družbi Adriafin d.o.o. Preostali delež je odkupila družba Istrabenz, holdinška družba, d.d.

Po opravljenem poslu bosta Luka Koper in Istrabenz postali lastnici vsaka s po 50% lastniškim deležem.

Družba Adriafin d.o.o. je bila ustanovljena 1.10.2003. Njene najpomembnejše poslovne dejavnosti so podjetniško in poslovno svetovanje, kreditiranje, kreditno in finančno posredništvo, organizacija izvedbe nepremičninskih objektov za trg in poslovanje z lastnimi nepremičninami.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 15. 9. 2006