Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1671/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

V Luki Koper zaključena prenova skladišča za lahkopokvarljivo blago

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

V Luki Koper smo predali v uporabo skladišče št. 25, ki je bilo preurejeno za potrebe skladiščenja in odpreme sadja ter drugega hitro pokvarljivega blaga.

Kontejnerski promet na terminalu za sadje se je v vsakem od zadnjih treh let podvojil. Zato je bilo nujno potrebno pridobiti nove skladiščne zmogljivosti za prevzem novih tovorov. Skladišče št. 25, ki ga je prej uporabljal terminal Generalni tovori, smo v letošnjem poletju prenovili in preuredili za ta namen. S to naložbo so se skladiščne zmogljivosti terminala za sadje povečale za 10%, z novo, sodobno opremo pa je zagotovljena hitra odzivnost in odprema blaga. Prenovljeno skladišče ima sedaj ime »celica 22«, na njegovih regalih pa lahko uskladiščimo 1400 palet hitro pokvarljivega blaga.

Sadje je eden donosnejših in okolju prijaznih tovorov, zato mu nova razvojna strategija družbe Luka Koper namenja posebno pozornost. Ta strategija se že uresničuje, saj smo prav v tem letu sklenili pomembne pogodbe z izraelskimi podjetji. Vodilni sredozemski izvozniki kmetijskih pridelkov, zlasti sadja in zelenjave želijo utrditi svoj položaj na evropskih trgih, zato potrebujejo ustrezno logistično infrastrukturo in podporo v neposredni bližini tržišč. Izbrali so Luko Koper, ker so njihovi strokovnjaki ugotovili, da tukajšnji terminal za sadje zagotavlja najboljše možnosti in široko paleto logističnih storitev.

Nove skladiščne zmogljivosti na terminalu za sadje v koprskem pristanišču so samo en del odgovora na nove zahteve in potrebe; povečanemu obsegu poslov smo morali prilagoditi tudi organizacijo dela in sodelovanje s podjetji in inštitucijami, ki so udeležene pri izvedbi teh poslov - špediterji, prevozniki, carino, fitopatologi in itd. Po potrebi se z njimi dogovorimo tudi za gibljiv urnik in za delo ob vikendih. S tako dobro organiziranostjo in sodelovanjem zmoremo v enem dnevu odpremiti več kot 50 kamionov tovora, ki istega dne prispe v luko v kontejnerjih. Kljub sezonskemu značaju blaga, ki potuje prek tega terminala, je polno obremenjen skozi vse leto. Poleg glavnih sredozemskih partnerjev, Izraela, Egipta in Cipra, terminal nudi storitve tudi partnerjem iz Južne Afrike, Srednje Amerike (Ekvador, Kolumbija) in južnoameriške Argentine.

Otvoritev prenovljenega skladišča ima za Luko Koper tudi poseben simbolni pomen, kajti ta pridobitev je prva v nizu naložb, ki jih nameravamo izpeljati v okviru novega razvojnega ciklusa, kot je zastavljen v razvojni strategiji družbe.

Sporočilo bo objavljeno tudni na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 11. 10. 2006