Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1782/06

LUKA KOPER, d.d., Koper

Sprememba deleža vrednostnih papirjev člana nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba LUKA KOPER, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Dne 26.10.2006 je član nadzornega sveta g. Alverino Pavletič na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev s poslom v skupni vrednosti 14.560.000,00 SIT odsvojil 1.600 delnic LUKE KOPER, d.d. Po sklenjenem poslu ima v lasti še 1.567 delnic LKPG, kar predstavlja 0,01119% lastniški delež.

Informacija je objavljena tudi na spletni strani Luke Koper, d.d. (www.luka-kp.si) od 30.10.2006 dalje.

 

 
Uprava družbe

 

Datum: 30. 10. 2006