Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PSI-1231/08

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Uvrstitev delnic na borzni trg, Standardna kotacija

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, obvešča, da je dne 3. 9. 2008, prejela odločbo Ljubljanske borze, d.d., opr. št. 01/2008_UK, z dne 2. 9. 2008, s katero je uprava Ljubljanske borze, d.d., odločila, da se z dnem 9.9.2008, na borzni trg, uvrsti 22.735.148 rednih imenskih kosovnih delnic z oznako ZVTG izdajatelja Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, in da je datum začetka trgovanja torek, 9.9.2008, ter sklep Ljubljanske borze, d.d., opr. št. 01/2008_UK, z dne 2. 9. 2008, s katerim je uprava Ljubljanske borze, d.d., odločila, da se z dnem 9.9.2008, delnice z oznako ZTVG izdajatelja Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, razvrstijo v Standardno kotacijo.

Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.si, od 3. 9.2008 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

 

 
Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

 

Datum: 3. 9. 2008