Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-2055/09

AERO, d. d., Celje

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

V skladu z 10. členom Zakona o prevzemih (Zpre-1 - UL RS št. 79/2006) in v skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI - UL RS 67/2007) družba AERO, d.d., Ipavčeva ulica 32, 3000 Celje objavlja

- da smo s strani družbe PDP, d.d., Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, prejeli obvestilo, da je družba z dnem 18.12.2009 pridobila 45.049 delnic naše družbe z oznako AECG in je po prejemu stvarnih vložkov imetnik 32,60 % glasovalnih pravic.

- da smo s strani Kapitalske družbe, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, prejeli obvestilo, da je družba z dnem 18.12.2009 odsvojila 45.049 delnic naše družbe z oznako AECG in je sedaj imetnik 0,00 % glasovalnih pravic.

Celje, 24.12.2009
Direktor družbe
Zvonko Žepič
Datum: 24.12.2009