Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
CNS-1/10

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

V prilogi besedilo glede spremembe skupnega števila delnic z glasovalno pravico.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 29. 01. 2010 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 29.01.2010