Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-1459/10

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Srednjeročni gospodarski načrt in obvestilo o sklepih 10. seje Nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., z dne 14.12.2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:


Nadzorni svet je na svoji redni seji dne 14. decembra 2010 obravnaval in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
1. Nadzorni svet je sprejel Srednjeročni gospodarski načrt Skupine Mercator za obdobje 2011-2015.
2. Nadzorni svet je sprejel okvirni finančni koledar za poslovno leto 2011.

Srednjeročni gospodarski načrt Skupine Mercator za obdobje 2011-2015 je v priponki.


Obvestilo bo od 15.12.2010 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercator.si.
Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 15.12.2010