Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
CNS-36/11

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

V prilogi besedilo glede spremembe skupnega števila delnic z glasovalno pravico.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 29. 7. 2011 dalje do dneva izteka predpisanega roka.


Uprava
Datum: 29.07.2011