Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
FC-84/11

GORENJE, d.d., Velenje

Objava finančnega koledarja za poslovno leto 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., objavlja finančni koledar za poslovno leto 2012, ki se nahaja v pripetem dokumentu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 30.11.2011
Pripeti dokumenti:  Finančni koledar za leto 2012