Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
CNS-6/12

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo glede sprememb skupnega števila delnic z glasovalno pravico družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

V prilogi besedilo glede spremembe skupnega števila delnic z glasovalno pravico.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 6.2.2012 dalje do dneva izteka predpisanega roka.
 

Uprava
Datum: 01.02.2012