Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-453/13

MLINOTEST, d.d., Ajdovščina

Seja nadzornega sveta družbe Mlinotest d.d.

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Mlinotest d.d., Ajdovščina objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe Mlinotest d.d. je na svoji 92. seji dne 24. 04. 2013 pregledal poslovanje celotnega leta 2012, sprejel pisno poročilo o preveritvi letnega poročila za leto 2012 in s tem potrdil letno poročilo družbe Mlinotest d.d. za leto 2012 in konsolidirano letno poročilo Skupine Mlinotest z vsebino, v kateri ju je sestavilo poslovodstvo družbe. Nadzorni svet se je tudi seznanil s poslovanjem družbe v prvih dveh mesecih letošnjega leta ter sprejel nekatere predloge sklepov, ki bodo v sprejetje predlagani skupščini družbe.

 

Objava bo od 27. 04. 2013 dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.mlinotest.si.

Uprava družbe
Datum: 26.04.2013